Meer controle op werkomstandigheden ZZP'ers

20-02-2012, door NUzakelijk

 

ZZP'ers krijgen in de toekomst wat betreft werkomstandigheden te maken met dezelfde regels die nu al gelden voor vaste werknemers. Naar aanleiding van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) vindt ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat ZZP'ers een even hoog beschermingsniveau moeten krijgen als de werknemers met wie ze samenwerken.
 
Met de aangekondigde wijzigingen zullen bijvoorbeeld op de bouwplaats de maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen hetzelfde worden voor zowel werknemers als ZZP'ers. De SER acht een strengere controle noodzakelijk, omdat het huidige verschil in de regelgeving problemen kan opleveren wanneer ZZP'ers en werknemers op een arbeidsplaats werken.
 
Negatief effect
Zo kan de beperktere bescherming van de zelfstandige een negatief effect hebben op de nalevingsbereidheid van de werknemer. Daarnaast is het vaak niet helemaal duidelijk welke huidige regelgeving op de situatie van toepassing is. Voor ZZP'ers die alleen werken, blijven de huidige regels overigens gewoon van kracht.
 
Lees het hele artikel op NUzakelijk.
 
Terug naar het nieuws overzicht