Debiteurenbeheer ondernemers voor verbetering vatbaar

11-06-2012, door dezaak.nl

 

Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) zouden meer aandacht moeten besteden aan debiteurenbeheer. Nu is het nog zo dat veel ondernemers hier te weinig aan doen, waardoor ze in financiële problemen kunnen komen. Dat blijkt uit een recente online enquête van De Zaak in opdracht van Intrum Justitia.
 
MKB-ondernemers sturen bij uitblijvende betalingen maar zelden een schriftelijke herinnering. Het komt steeds vaker voor dat klanten rekeningen later betalen, maar ondanks dat hebben maar weinig ondernemers besloten om de betalingsvoorwaarden aan te scherpen. Tien procent verstuurt nooit een herinnering, terwijl twintig procent het houdt bij een of twee betalingsherinneringen.
 
Nabellen
Wat betreft het nabellen van klanten met openstaande facturen is de discipline iets groter. Een groot deel van de ondervraagden geeft aan dit op gezette tijden (bijvoorbeeld werkelijke of maandelijks) te doen. De ondernemers zeggen wel een vermoeden te hebben waarom betalingen steeds langer op zich laten wachten. In de meeste gevallen hebben klanten hun administratie niet op orde, of verkeren ze - mede door de economische crisis - in financiële problemen. Ook opzettelijk te laat betalen komt volgens de respondenten veel voor.
 
Lees het hele artikel op DeZaak.nl.
 
Terug naar het nieuws overzicht