'Idealisme ondernemers daalt in crisistijd'

23-08-2012, door nuzakelijk

 

Ondernemers in Nederland hanteren verschillende persoonlijke waarden bij hun bedrijfsuitvoering, maar in tijden van economische tegenwind hoort idealisme daar vaak niet bij. Dat meldde NUzakelijk afgelopen dinsdag op basis van een recent onderzoek van Josette Dijkhuizen in samenwerking met ZS groep.
 
Het onderzoek is gehouden onder bijna zestig ondernemers. De respondenten werd hierbij gevraagd te kiezen tussen 112 ondernemerswaarden. In de resultaten kwamen met name waarden als kwaliteit, professionaliteit, waarde toevoegen en betrouwbaarheid vaak naar voren. In tegenstelling tot deze ondernemerskenmerken werd idealisme opvallend minder vaak genoemd.
 
Economische crisis
Dijkhuizen stelt dat de lagere populariteit van ideële waarden nauw samenhangt met de economische crisis; hierdoor blijft er minder ruimte over voor zaken die niet direct geld opleveren. Ondernemers vinden daarnaast persoonlijke waarden van belang. Deze kwaliteiten komen voornamelijk naar voren in de relatie met klanten, doelstellingen en in de missie en visie van het bedrijf.
 
Lees het hele artikel op NUzakelijk.
 
Terug naar het nieuws overzicht