Verklaring arbeidsrelatie (VAR verklaring)

Terug naar het Kenniscentrum

 

Over de VAR;
Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of uw opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over uw inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft u en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid.
 
Verklaring arbeidsrelatie aanvragen
De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie. U kunt de verklaring elektronisch aanvragen bij de belastingdienst met het formulier 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie'.
 
Geldigheid
Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.
 
Var aanvragen.
 

Terug naar het Kenniscentrum