Stappenplan zorg

Terug naar het Kenniscentrum

 

Stappenplan starten als zelfstandige in de zorg;
Als u start als zelfstandige in de zorg hebt u te maken met regels van de overheid. Met behulp van dit stappenplan komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. U vindt hier regels voor zelfstandige zorgverleners die starten in de thuiszorg en zorgverleners die een eigen praktijk opzetten, zoals tandartsen en fysiotherapeuten.
Het stappenplan is een richtlijn. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren. Afhankelijk van uw specifieke zorgberoep is het mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.
Om uzelf volledig te richten op uw werkzaamheden kunt u er ook voor kiezen om veel rompslomp (alg voorwaarden, bonnen, facturatie, enz...) uit handen te geven, neem hierover contact op met Flexxwerk.
 
1. Inschrijven in het Handelsregister
 
 Als u start als zelfstandig zorgverlener moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit doet u vanaf een week voor de start, tot een week na de start van uw bedrijf.
 
2. Aanmelden bij de Belastingdienst
 
Als u start als zelfstandig zorgverlener moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Ook als u al bekend bent als ondernemer bij de Belastingdienst, meldt u uw nieuwe bedrijf aan.
 
3. Aanvragen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
 
Vraag bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan. Daarmee kunt u aan uw opdrachtgevers aantonen dat u ondernemer bent, zodat zij geen premies en loonheffingen voor u hoeven af te dragen.
 
4. Inschrijven in het BIG-register
 
Om bepaalde beroepen in de zorg zelfstandig te mogen uitoefenen, moet u zich inschrijven in het BIG-register. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.
 
5. Uw diensten aanbieden via een toegelaten instelling
 
Om als zzp'er verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet/AWBZ) te kunnen leveren, moet u uw diensten aanbieden via een instelling die is toegelaten volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).
 
6. Uw tarieven vaststellen
 
Voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vast. Voor veel diensten in de gezondheidszorg bent u vrijgesteld van btw.
 
7. Algemene voorwaarden opstellen
 
In de algemene voorwaarden neemt u bijvoorbeeld regels op over betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachten. U kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.
 
8. Uw verzekeringen regelen
 
U bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zich vrijwillig tegen een aantal andere (bedrijfs)risico's verzekeren.
 
9. Bedrijf aan huis melden
 
Als u uw bedrijf aan huis wilt beginnen, moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en uw eventuele huur- of hypotheekovereenkomst.
 
10. Patiëntendossier aanleggen
 
Als zorgverlener moet u van elke patiënt een dossier bijhouden. In het dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over uw behandeling.
 

Terug naar het Kenniscentrum