Stappenplan beveiliging

Terug naar het Kenniscentrum

 

Stappenplan particulier beveiligingsbedrijf starten;
Als startende ondernemer hebt u te maken met regels van de overheid. Met behulp van dit stappenplan komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.
Om uzelf volledig te richten op uw werkzaamheden kunt u er ook voor kiezen om veel rompslomp (alg voorwaarden, bonnen, facturatie, enz...) uit handen te geven, neem hierover contact op met Flexxwerk.
 
1. Inschrijven in het Handelsregister
 
Als u een particulier beveiligingsbedrijf start of overneemt, moet u deze inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit doet u vanaf een week voor de start, tot een week na de start.
 
2. Aanmelden bij de Belastingdienst
 
Als u een onderneming start of overneemt, moet u deze aanmelden bij de Belastingdienst. Ook als u al bekend bent als ondernemer bij de Belastingdienst, meldt u uw nieuwe bedrijf aan.
 
3. Vergunning particulier beveiligingsbedrijf aanvragen
 
Voor het oprichten van een particulier beveiligingsbedrijf hebt u een vergunning nodig. Als leidinggevende van een beveiligingsbedrijf hebt u nog een aparte ministeriële toestemming nodig.
 
4. Legitimatiebewijs aanvragen
 
U moet een speciaal legitimatiebewijs bij zich dragen. Hiervoor moet u toestemming vragen bij de politie in de politieregio waar uw bedrijf is gevestigd.
 
5. Goedkeuring uniform aanvragen
 
Als u beveiligingswerkzaamheden uitvoert, bent u verplicht een uniform te dragen dat door de minister van Veiligheid en Justitie is goedgekeurd. Uw uniform moet zijn voorzien van het voorgeschreven V-embleem.
 
6. Cao particuliere beveiligingsorganisaties volgen
 
U bent verplicht de cao Particuliere beveiligingsorganisaties te volgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze voor uw branche algemeen verbindend verklaard.
 

Terug naar het Kenniscentrum