Stappenplan algemeen

Terug naar het Kenniscentrum

 

Stappenplan bedrijf starten;
Als startende ondernemer hebt u te maken met regels van de overheid. Met behulp van dit stappenplan komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.
Om uzelf volledig te richten op uw werkzaamheden kunt u er ook voor kiezen om veel rompslomp (alg voorwaarden, bonnen, facturatie, enz...) uit handen te geven, neem hierover contact op met Flexxwerk.
 
1. Rechtsvorm kiezen
 
Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen, zoals een eenmanszaak of een besloten vennootschap. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van uw bedrijf en uw belastingverplichtingen.
 
2. Handelsnaam (bedrijfsnaam) kiezen
 
Om u te kunnen inschrijven in het Handelsregister, hebt u een handelsnaam (bedrijfsnaam) nodig.
 
3. Inschrijven in het Handelsregister
 
Als startende ondernemer moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit doet u vanaf een week voor de start, tot een week na de start van uw bedrijf.
 
4. Aanmelden bij de Belastingdienst
 
Ook moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Voor sommige rechtsvormen kunt u dit tegelijkertijd regelen met uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 
5. Inschrijven bij het bedrijf- of productschap 
 
In de meeste gevallen moet u zich inschrijven bij het productschap en/of bedrijfschap van de branche waarin u werkzaam bent.
 
6. Nagaan of u aan de beroepseisen voldoet 
 
U hebt geen apart diploma nodig om een bedrijf te kunnen starten. Verschillende beroepen mag u echter alleen uitoefenen als u aan bepaalde eisen voldoet.
 
7. Bestemmingsplan inzien
 
 De vestiging van uw bedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
 
8. Bedrijf aan huis melden
 
Wilt u een bedrijf aan huis beginnen, dan moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en uw eventuele huur- of hypotheekovereenkomst.
 
9. Melding milieubeheer doen of omgevingsvergunning aanvragen
 
Als ondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente. In bepaalde gevallen moet u een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aanvragen.
 
10. Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen
 
Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moet u ook voor de activiteiten slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten de omgevingsvergunning aanvragen.
 
11. Gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen
 
 Voor het brandveilig gebruik van uw bedrijfspand moet u in veel gevallen een gebruiksmelding bij uw gemeente doen. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen.
 
12. Administratie opzetten
 
 Vaak maakt u al kosten voordat uw onderneming officieel gestart is. Zet daarom tijdig uw administratie op. U bent wettelijk verplicht om deze administratie bij te houden en 7 jaar te bewaren.
 
13. Verzekeringen afsluiten
 
 U bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zich vrijwillig tegen een aantal andere (bedrijfs)risico's verzekeren.
 
14. Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen
 
 Gaat u aan het werk als zzp'er, vraag dan bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie aan. Daarmee kunt u aan uw opdrachtgevers aantonen dat u ondernemer bent, zodat zij geen premies en loonheffingen voor u hoeven af te dragen.
 
15. Verklaring geen bezwaar oprichting bv/nv aanvragen
 
 Als u een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) wilt oprichten, hebt u een verklaring van geen bezwaar (VVGB) nodig. U kunt deze via een notaris aanvragen bij het ministerie van Justitie.
 

Terug naar het Kenniscentrum