Flexwerkers inhuren

Terug naar het Kenniscentrum

 

Het inhuren van flexwerkers kan op verschillende manieren;
Men kan kiezen voor zelfstandigen zonder personeel of men kan iemand inhuren via een uitzendbureau.
 
Het inhuren van Zelfstandigen zonder personeel
ZZP’ers zijn gewilde vakmensen om voor bedrijven opdrachten uit te voeren. Veelal zijn het hardwerkende mensen met jarenlange ervaring in hun vak. Het voordeel voor de opdrachtgever zal duidelijk zijn: u ontvangt van de ZZP’er keurig een factuur die u op tijd dient te betalen. Is de opdracht klaar dan zijn er geen wederzijdse verplichtingen meer.
 
Duidelijke afspraken maken is belangrijk
Er dienen wel een aantal zaken te worden vastgelegd zoals een omschrijving van de opdracht, het afgesproken bedrag, wie is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal. Verder dienen aan de veiligheidseisen dezelfde eisen worden voldaan als u voor mensen in loondienst zou nemen.
 
VAR verklaring
Met betrekking tot belastingen en arbeidsinspectie dient de ZZP’er een VAR verklaring te kunnen overhandigen, u maakt daar een kopie van en een kopie van het identiteitsbewijs van de ZZP’er en bewaar deze in uw administratie, ook nadat de opdracht is uitgevoerd.
 
Middels een VAR WUO (winst uit onderneming) bent u gevrijwaard van aansprakelijkheid op het gebied van loonbelasting en sociale lasten van de ZZP’er. De ZZP’er is ook niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.
 
In een aantal gevallen geeft de Belastingdienst een VAR ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) af. Dit houdt in dat de opdrachtgever en de ZZP’er afspraken dienen te maken wie verantwoordelijk is voor de afdracht van belastingen en premies. Leg dit ook vast in de opdrachtovereenkomst. Meer VAR info
 
Geen verkapte loondienstconstructie
Het is niet mogelijk om een werknemer die voorheen volledig bij u in dienst was, vervolgens als ZZP’er dezelfde werkzaamheden te laten uitvoeren zoals dat voorheen gebeurde. In dat geval kan de Belastingdienst de overeenkomst beschouwen als een loondienstverband.
 
Verder zijn ZZP’ers een uitstekende aanvulling op het gebied van vakmanschap, inzet en flexibiliteit.
 

Terug naar het Kenniscentrum