Bedrijf aan huis

Terug naar het Kenniscentrum

 
Bedrijf aan huis;
Een bedrijf aan huis is vaak een goedkope en makkelijke oplossing als u weinig apparatuur nodig heeft en beschikt over voldoende ruimte. Houd rekening met onderstaande punten om te bepalen of uw woonruimte geschikt is voor een bedrijf aan huis:
 • Bij bezoek van klanten: bereikbaarheid, representativiteit en parkeergelegenheid.
 • Telefoonbeantwoording bij afwezigheid.
 • Scheiding tussen werk en privé. 
 • Rustige werkomgeving.
 • Eventuele aftrekmogelijkheden voor kosten voor gebruik en inrichting van de werkruimte. 
Toestemming van de gemeente voor een bedrijf aan huis 
Als u vanuit uw eigen woonhuis wilt werken, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. De procedure voor het aanvragen en de voorwaarden verschillen per gemeente. De meeste huizen hebben in het bestemmingsplan een 'woonbestemming', waardoor het niet is toegestaan er een bedrijf te vestigen. Een bedrijf aan huis is meestal toegestaan als:
 • het bedrijf aan huis slechts een kantoorfunctie heeft;
 • er geen klanten naar het woonhuis komen;
 • er geen overlast kan ontstaan;
 • u slechts een klein deel van het huis voor bedrijfsactiviteiten gebruikt. 

De gemeente en omwonenden kunnen bezwaar maken als u bijvoorbeeld een winkel, kapsalon of machinewerkplaats in uw woning start. 

Aftrekken kosten voor een bedrijf aan huis
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan het aftrekken van kosten van een bedrijf aan huis. De kosten voor de werkruimte thuis zijn aftrekbaar als:
 • de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is;
 • u er een belangrijk deel van het inkomen verdient.  
Bij een aftrekpost van een werkruimte in uw eigen woning vervalt een evenredig deel van de hypotheekrenteaftrek. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie over bedrijfsruimte. 
 
Verzekeringen   
Verzekeraars maken onderscheid tussen privé en zakelijk. Zo zijn bedrijfsmiddelen thuis niet verzekerd via de privé-inboedelverzekering. Voor uw zakelijke activiteiten moet u aparte bedrijfsverzekeringen afsluiten. 
 

Terug naar het Kenniscentrum