Privacy regels

 

Flexwerk.nl zet zich in om uw persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te verwerken. In deze privacy statement leest u hoe Flexwerk.nl omgaat met uw gegevens op flexwerk.nl. Door het bekijken en eventueel gebruiken van Flexwerk.nl gaat u akkoord met deze Disclaimer.
 
Wet bescherming persoonsgegevens
 
Als u besluit gegevens te zenden naar Flexwerk.nl geeft u toestemming voor het verwerken van uw (persoons)gegevens. Flexwerk.nl gebruikt de gegevens van de opdrachtgever om een ZZP-er te vinden voor uw vraag waarbij Flexwerk.nl de bedrijfsnaam en de opdrachtgegevens aan de ZZP-er kenbaar mag maken. Flexwerk.nl gebruikt de gegevens van de ZZP-er voor haar eigen database maar ook om aan de opdrachtgever te laten zien zodat de opdrachtgever kan beslissen of de ZZP-er de juiste man is voor zijn werk.  Wij gaan ervan uit dat u kennis heeft genomen van deze door Flexwerk.nl gehanteerde disclaimer en de Algemene Voorwaarden. Flexwerk.nl zet zich in om uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier te verwerken.
 
Beelden en teksten
 
De op Flexwerk.nl gepubliceerde beelden, beweringen, teksten, data en meningen, zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de directie, redactie, webmaster of -provider.
Ondanks dat er grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de beelden, teksten, data en artikelen kunnen fouten of onjuistheden niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen en veranderingen in de branche zich in een snel tempo voortdoen, wordt de gebruiker aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft het vermelde.
Flexwerk wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's en buttons, is eigendom van Flexwerk en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. 
 
Gebruik gegevens
 
Flexwerk.nl is ge├»nteresseerd in algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de site. Hoeveel bezoekers krijgt Flexwerk.nl per maand? Wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren? Voor welke pagina's is de meeste belangstelling? Ook uw gebruik van de site neemt Flexwerk.nl daarin mee. De verkregen informatie is geanonimiseerd en niet persoonlijk te herleiden naar een gebruiker van Flexwerk.nl. 
 
Partners/Derden
 
Flexwerk.nl kan niet garanderen dat partners of derden die op Flexwerk.nl worden genoemd en/of waar links naartoe zijn opgenomen zich ook aan de privacywetgeving houden. Flexwerk.nl is hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.
 
Contact
 
Voor al uw vragen over Flexwerk.nl en het privacybeleid van Flexwerk.nl kunt u contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar info@flexwerk.nl.